Kerjasama

KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT      
                                                                  

                                                                    

                                                        


                                         

  Asosiasi Dosen HKI          Asosiasi Dosen Hukum Islam       Pengadilan Tinggi Agama      Islamic Committe of Pattalung           Muassasah Al Alamiyah

              (ADHKI)                                    (ADHII)                                           Surabaya                                               Thailand                                       Al Azhar Syarif


                                              

    Kementerian Agama    Pimpinan Daerah Muhammadiyah     MPKS Kota Surabaya           Pengadilan Agama                 Pengadilan Agama         Pengadilan Agama

           Jawa Timur                          Se-Jawa Timur                                                                                    Gresik                                         Sidoarjo                             Malang


                              

    Pengadilan Agama                Pengadilan Agama                 Pengadilan Agama              Pengadilan Agama                Kantor Urusan Agama

            Surabaya                                Lamongan                                    Mojokerto                               Bojonegoro                              Surabaya - Sidoarjo